ثبت نام
مشاهده تریلر
داستان زن و شوهری که مجبور می شوند خود و روابط شان را در دوران قرنطینه کووید19 مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.
همراه با زیرنویس چسبیده